Loading...

بسته بهداشت فردی و ماسک

این بسته برای حفاظت کودکان در برابر ویروژ کرونا توزیع می شود.
99,000 تومان

هر بسته بهداشت فردی حاوی 15 عدد ماسک، 15 عدد دستکش، 1 عدد ضدعفونی کننده دست و صورت و 1 عدد صابون مایع می باشد.

این بسته بین کودکانی که بالاجبار در خیابان ها مشغول کار هستند خصوصا کودکان زباله گرد توزیع می شود.